BIOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Slovo Bioinformační vzniká složením dvou slov – řeckého Bios (život) a latinského Informatio (utvářet, formovat). Podle fyzikání definice má informace schopnost organizovat, nebo v organizovaném stavu udržet. Nosičem informace je energie, informace sama o sobě žádnou energii nemá - není tedy nezbytně vázána na daný čas nebo prostor.

Veškeré živé organismy, tedy i člověk, jsou uspořádány na základě určitých informací, které jsou uloženy v jejich DNA. Souhrn těchto informací se nazývá genom. V popředí zájmu mnoha vědců a badatelů stojí otázka, jakým způsobem můžeme genom ovlivnit, případně změnit. Na jedné straně se rozvíjejí technologie genetické manipulace, která umožňuje provádět cílené změny v pořadí nukleotidů v DNA, na straně druhé probíhají výzkumy v oblasti ovlivňování DNA prostřednictvím zvuků, světla, slov, myšlenek nebo emocí.
Zajímavý rozbor těchto témat nabízejí populárně-naučné knihy buněčného biologa Bruce Liptona nebo badatele Gregga Braddena, které jsou přeloženy i do českého jazyka.

Praktickou aplikací Bioinformačních technologií se zabývá akademik A.N. Petrov z Moskvy, jehož postupy byly oficiálně uznány na Ukrajině a neoficiálně se používají v několika medicínských centrech v Evropě s velice slibnými výsledky. Jeho systém mentálních cvičení a trénink koncentrace pomáhají odhalit unikátní rezervy v organizmu, naučit se vytvářet potřebné spoje mezi neurony a zapojovat činnost určitých částí mozku a těla. Dochází k regeneraci buněk, k omlazování a k obnovení funkce orgánů I celého organizmu. Dochází i změně životních postojů a rozvoji světonázoru.

V listopadu 2013 jsem absolvovala základní výcvik Bioinformačních technologií (lektorka Natalja Zolotarjova).
V letech 2014–2016
šestkrát MasterClass na témata Cévní a kosterní systém, Onkologická onemocnění, Endokrinní systém + Omlazování, Obnova zubů, Imunitní systém
a Práce s rodovým stromem (
Natalja Zolotarjova a Arkadij Petrov). Dále jsem v roce 2014 prošla všechny stupně učení Drevo žizni A.N. Petrova.
Kontakt na pořadatele těchto kurzů v ČR: www.centrumstromzivota.cz.
V roce 2015 jsem se zúčastnila víkendového semináře Harmonický vývoj lektora Ilji Emanuljova.a v roce 2016 semináře Unifikované systémy znalostí téhož lektora.

Při konzultacích využívám kombinaci postupů A.N.Petrova se svými vlastními, dlouhodobě ověřenými metodami informační práce. Své klienty vedu k tomu, aby se naučili samostatně s informacemi pracovat a harmonizovali tak účinně, bezpečně a neinvazivně svůj organizmus.