HUMAN DESIGN a GENE KEYS

Jednou z nejstarších knihoven moudrosti na naší planetě je starodávný čínský I-ťing, Kniha proměn. Stal se základem učení mnoha mystiků, alchymistů, filozofů, i předmětem současného bádání. Tím, co spojuje I-ťing s dnešní vědou, je "kouzelné" číslo 64. 64 základních hexagramů I-ťingu představuje základních 64 archetypálních projevů lidského vědomí a také počet kodonů v lidské DNA.  Z těchto souvislostí vycházejí dva moderní, vzájemně se doplňující systémy k hlubokému sebepoznání a následnému vývoji člověka - Human Design a Gene Keys.

HUMAN DESIGN je logický systém, který nám pomáhá porozumět našemu životu. Mapa našeho designu je obrazem nás samých. Náš design nám odhalí, kým skutečně jsme, a odkryje nám naše vrozené kvality i omezení, silné a slabé stránky, talenty a dary. Human design nám ukáže, jak se znovu napojit na přirozenou moudrost našeho těla, naši vnitřní autoritu, na kterou se můžeme spolehnout při svém rozhodování. Ukáže nám, jak využívat strategii našeho typu a jak žít jako originální lidská bytost podle své vnitřní autority.
Mapa našeho designu se vypočítá na základě postavení Slunce, Měsíce a planet sluneční soustavy v čase našeho narození.

Human Design není jen velice přesná forma sebepoznání - vede nás k tomu, abychom poznali svoji jedinečnost a skrze ni plně respektovali i jedinečnost druhých. Human design nás nevede k tomu, abychom měnili své životy - ale abychom poznali sami sebe a začali své životy plně prožívat. Učí nás, abychom byli sami sebou a nesnažili se být "vším pro všechny". Postupně docházíme k tomu, že energetické vlohy a kvality, které nemáme sami, mají lidé kolem nás, a pokud žijeme v souladu se svou strategií a autoritou, tak nám je vhodně doplňují. Žití svého designu a respektování designu druhých je základem nového modelu soužití lidské společnosti.

Více o Human design najdete na těchto odkazech:
Klíče k životní proměně – Human design
Klíče k pochopení dítěte 

 

 

GENOVÉ KLÍČE (Gene Keys) pro mě osobně znamenají tu nejhlubší cestu vnitřního poznání, pochopení a přijetí sebe samých. Cesta jednotlivými sekvencem Zlaté stezky Hologenetického profilu vede každého podsvětím jeho Stínů (tedy skrze vědomé i nevědomé strachy, které nás ukotvují v pozici oběti) k následnému objevení nejsilnějších osobních Darů a ukazuje v podobě Siddhi světlo budoucího vývoje lidského vědomí.

Zlatou stezku tvoří celkem tři části, zvané sekvence. První z nich, Sekvence Aktivační, popisuje cestu k projevení čtyřech nejsilnějších darů, které byly vtisknuty individuálně do naší genetiky. Sekvence Venuše se týká našich emocí a vztahů, hodně souvisí s tzv. vtiskováním v prvních třech sedmiletích našeho života a v těhotenství. Sekvence Perly nás provede cestou k uplatnění našich darů ve světě a k prosperitě.

Více o Genových klíčích najdete na tomto odkaze:
Klíče k životní proměně – Gene Keys