OSOBNÍ KONZULTACE

Přicházejí za mnou lidé, kteří chtějí pochopit příčinu své nemoci, spolupodílet se na léčení a uzdravit se.

Přicházejí za mnou lidé, kteří cítí, že nejsou určitou životní situaci, konflikt či trauma schopni zpracovat sami.

Přicházejí za mnou lidé, kteří se chtějí vyznat sami v sobě, kteří se chtějí učit a rozvíjet se.

To všechno jsou situace, kdy je vhodné požádat o pomoc terapeuta. Třeba jen proto, aby člověk našel odpověď sám v sobě. Existuje řada přístupů a metod a může být obtížné se v nich zorientovat. Každý by si ale měl svého terapeuta vybrat sám.
Je to má opakovaná zkušenost – když přijdou lidé motivovaní jen přáním svých blízkých, málokdy mluvíme stejnou řečí.
Vzájemné naladění a důvěra jsou přitom základem úspěchu terapie.

Hlavní součásti terapeutického setkání je rozhovor. Citlivě vedený, otevřený, ve vlídné bezpečné atmosféře. Velmi mi při rozhovorech s klienty pomáhá můj Genový klíč 13 –  Naslouchání a v Human Design téma Blízkosti a Intimity (59-6). Lidé, třeba i úplně cizí, se mi běžně svěřují se svými problémy a starostmi a v mé přítomnosti se cítí bezpečně. Není tedy problém převést hovor i do velmi osobních rovin. Během rozhovoru dochází ke zklidnění, uvolnění zadržených pocitů, někdy se objeví i několik očistných slz...

Přesný popis terapie se uvést nedá, pracuji pokaždé trochu jinak, každý klient má „svoji vlastní terapii“. Uvedu jen ingredience, ze kterých se postup většinou skládá.
• naslouchání s plným přijetím
• nalezení příčiny nemoci podle pravidel
Germánské nové medicíny
• návrat (rychlá regrese) do konfliktní situace, uvědomování si pocitů v těle a jejich uvolňování
• přijetí, pochopení, pohled na situaci opačným pohledem, odpuštění
• imaginační a vizualizační postupy
• Cesta (Brandon Bays) nebo její zkrácená verze
bioinformační technologie – nácvik cílených mentálních postupů
• energetická a duchovní práce

Každá terapie končí předáním návodů, příp. i nahrávek, aby klient mohl dál pokračovat i sám, svým tempem. 
Snažím se svým klientům co nejméně radit, spíše je vedu 
k vlastním odpovědím, k vlastním řešením a k převzetí zodpovědnosti za průběh léčení. 
Žádnému ze svých klientů nezakazuji nebo nevymlouvám metody klasické medicínské léčby, pro které se rozhodli a kterým věří.
Dopřávám jim tím
 svobodu, na kterou jsem i já sama velmi citlivá.
Další prioritou je pro mě 
terapeutické bezpečí.


PODMÍNKY KONZULTACE

Doba trvání 1–2 hodiny, cena 1 000 Kč/1 hodinu (včetně návodů a nahrávek pro osobní práci)
Další postup a pomoc na dálku dle domluvy pro vyvážení hodnoty této pomoci.
Faktura či platební doklad samozřejmostí, je možná platba na účet.
Pro klienty v krizových a těžkých životních situacích, kteří si nemohou dovolit platbu za konzultaci, nabízím sezení zdarma nebo za symbolickou cenu.

Konzultace probíhají v Brně (viz Kontakt).

Příklady z praxe a další podrobnější kazuistiky

článek v časopise Praktická gynekologie 1/2016, vydavatelství Facta Medica

Mé semináře ani konzultace nenahrazují léčbu klasickými lékařskými metodami, mohou však být jejich vhodným doplněním.